Krajowa Izba Radcw Prawnych Okregowa Izba Radcw Prawnych w Warszawie

Oferta dla Klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy obsługę prawną osób fizycznych zarówno w procesach przed sądami powszechnymi jak i udziela jednorazowych porad prawnych, reprezentuje również swoich klientów przy polubownym rozwiązywaniu sporów.